Viete dôvod prečo uzatvoriť poistenie?

Ppoistenieoistenie je len pre bohatých. Doteraz som ho nepotreboval. Ak sa mi aj niečo stane, budem mať invalidný dôchodok. Sú tieto tvrdenia správne? Štatisticky väčšina ľudí poistenie nepotrebuje. Menný zoznam týchto ľudí neexistuje. Poistenie je navrhnuté tak, aby chránilo pred finančnými následkami nepredvídanej udalosti. Kto si môže dovoliť pokryť škody bez toho, aby sa tak dostal do finančnej núdze, nepotrebuje poistnú ochranu. V opačnom prípade škodu nahradí poisťovňa.

 

Predmet krytia

Každé poistenie má v podmienkach napísané, čoho sa týka. To, čo si človek v dobrej viere myslí, alebo si nesprávne vysvetlí z toho, čo mu povie predajca, nezakladá nárok na plnenie. Obchodné podmienky sú alfou a omegou. Kto im nerozumie, mal by si ich dať poriadne vysvetliť. A nech nezabudne spísať pred zmluvný formulár, kde jasne stanoví, na čo všetko chce byť poistený.

Poistenie na všetko

Nedáva zmysel kúpiť si všetky typy poistiek. Pri niektorých typoch poistení môže byť riziko také nízke, že sa oplatí viac riskovať, ako platiť poistku. Jedným z príkladov je havarijné poistenie na 15 ročné auto.

Minulosť nie je budúcnosť

Životné poistenie je navrhnuté tak, aby finančne zabezpečilo blízkych. Pre ľudí, ktorí nikoho neživia alebo od ich príjmu nie je nikto závislý, takéto poistenie nemá zmysel. Obvykle sú to deti a dôchodcovia.

Poistenie je o náhode 

Koľkí, čo sa ocitli vo večerných správach, si mysleli, že tým, že nebývajú v záplavovej oblasti, nebudú zaplavený? Niekedy nestačí ani dom na kopci. Večerné správy ukážu, kde všade sa ľudia pri svojom kalkulovaní prepočítali.

Je tu predsa štát

Po obrovských záplavách a povodniach sa predstavitelia štátu dostavujú na miesta tragédií a sľubujú odškodnenie. Otázne je, komu a v akej výške bude pridelené. No tým, ktorým sa nešťastie stane inokedy, sa takáto pomoc nedostane. Aj pri zdravotných postihnutiach je tu pomoc štátu v podobe invalidného dôchodku. Jeho výška však nezohľadňuje zaužívané výdavky a potreby človeka.

vypracoval : Kolektív projektu Business Education