Viete ako, kedy a kde požiadať o váš dôchodok?

Viete ako, kedy a kde požiadať o váš dôchodok?

Pripravili sme pre vás základné kroky a postup pri požiadaní o výplatu zo starobného dôchodkového sporenia, tzv. 2. piliera. Vybrali sme z najčastejších otázok, ktoré k nám chodia a pýtajú sa naši klienti ako to s ich dôchodkom naozaj je. V súčasnosti sporiteľ sporí len 4% z odvodov na dôchodkové poistenie, od roku 2017 sa bude percento odvodov do 2. piliera postupne zvyšovať, každý rok o 0,25 % a od roku 2024 sa bude do 2. piliera odvádzať 6% z vymeriavacieho základu. Podmienkou na výplatu starobného dôchodku z 2.piliera je dovŕšenie dôchodkového veku. Týka sa to spravidla ľudí s vekom 62 rokov, len u žien narodených v rozmedzí rokov 1953-1961, prichádza do úvahy zníženie dôchodkového veku podľa počtu vychovaných detí. Znížený dôchodkový vek sa taktiež týka sporiteľov, ktorý vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie. Dôchodkový vek je je možné overiť na pobočke Sociálnej poisťovne.

 

Postup pri požiadaní o váš starobný dôchodok : 

Vždy časť úspor musíte použiť na doživotný dôchodok a až zvyšnú môžete použiť na jednorazový výber úspor. To je programový výber pre sporiteľa.

Základné formy dôchodkov : 

Doživotný – Vypláca poisťovňa do konca života. V mesačných splátkach.

môže mať formu :

Programový výber – vypláca DSS. Ak sporiteľ nedostane ponuku na doživotný dôchodok zo žiadnej z poisťovní, to znamená, že sa nasporilo málo. Ak má sporiteľ vysokú nasporenú sumu, môže si časť úspor vybrať jednorázovo. V prípade úmrtia sa úspory dedia.

Dočasný – vypláca životná poisťovňa. Doba vyplácania je 5, 7 alebo 10 rokov. V prípade úmrtia poberateľa, nevyplatené úspory nie sú dediteľné. Dočasný dôchodok môže byť vyplácaný ak sú splnené podmienky:

Ak sporiteľ dovŕši dôchodkový vek, ale ešte nechce poberať dôchodok z 2.piliera, môže požiadať o výplatu výnosov z investovania jeho úspor. Tým pádom nemusíte hneď žiadať o druhý pilier nakoľko úspory dedia oprávnené osoby určených v zmluve. Ak tak neurčil nevyplatené úspory sú predmetom dedenia. Invalidný dôchodok nesúvisí s 2. pilierom.

Výhody 2. piliera