UniCredit Bank a.s., zmena úrokov

unicredit1Zmena sa týka transparentnej úrokovej sadzby zloženej z 12 mesačného Euriboru + Hrubej marže, kde výrazne znižujeme vyhlásenú maržu. Platnosť marže je po tejto úprave 5 rokov, t.j. je to zmena oproti doteraz poskytnutým úverom, kde sme maržu zmluvne dohodli pevnú na celé obdobie splatnosti. Po 5 rokoch má banka právo zmeniť Hrubú maržu kedykoľvek. Výsledná úroková sadzba pre klienta s plným x-sellom vychádza dnes teda už na 2,50% p.a. na 1 rok. Táto výsledná hodnota je aktuálne najnižšia na trhu, čo je jednoznačne konkurenčná výhoda a veríme, že táto úroková sadzba nám pomôže získať ešte väčší trhový podiel poskytnutých hypoúverov . Príklad uvedenia úrokovej sadzby 12M Euribor + marža v zmluve o úvere :

typ FLOAT celkom vo výške 2,499 % p.a. ku dňu uzavretia tejto zmluvy, ktorá je tvorená súčtom základnej úrokovej sadzby FLOAT, ktorá je stanovená podľa sadzby EURIBOR zverejnenej agentúrami Reuters o 11.00 hodine dopoludnia stredoeurópskeho času dva Bankové pracovné dni pred podpisom tejto zmluvy, t.j. vo výške 0,549 % p.a. platnej pre Obdobie fixácie, ktoré je dohodnuté na 12 mesiacov a – Hrubej marže vo výške 1,95 % p.a. platnej na 5 rokov odo dňa podpisu tejto zmluvy; po uplynutí tohto obdobia je Banka oprávnená kedykoľvek zmeniť výšku Hrubej marže a Banka sa týmto zaväzuje Dlžníka o zmene informovať 2 mesiace pred účinnosťou zmeny.

Aktuálne info neváhajte nás kontaktovať tu.