Staro-nový partner v našom porfóliu Slovenská sporiteľna

Slovenská sporiteľnaNový partner v portfóliu. Staro-nový,ale môžeme povedať, že znova dobré vzájomné vzťahy nás posunú ďalej. Z j e d n o d u š u j ú proces poskytovania produktov v SLSP: Úver na bývanie, HUM Od 1. mája 2014 vám a vašim klientom ponúkame rýchlejší a výhodnejší spôsob získania Úveru na bývanie od Slovenskej sporiteľne! Za klienta zabezpečíme objednanie a zaplatenie znaleckého posudku u zmluvného znalca SLSP. Úhrada nákladov vyhotovenia ZP bankou, platí pre objednávky ohodnotenia zadané od 1.5.2014. Vzhľadom na úhradu nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku bankou, klientovi znalecký posudok neodovzdávame. Úhradu nákladov na vyhotovenie ZP bankou nie je možné využiť pri servisných procesoch, napr. žiadostiach o zmenu zabezpečenia. Veríme, že už v mesiaci máj dokážeme spoločne uspokojiť záujem všetkých našich budúcich klientov a uvedené zmeny sa pozitívne premietnu do našej vzájomnej spolupráce.