Business Education 3

Záverečný kurz je zameraný na :

Cieľom záverečného kurzu je naučiť sa správne využívať čas pre svoj osobnostný a kariérny rozvoj. Získať finančnú istotu a tak si zabezpečiť plnohodnotný život. Kariérne rásť a budovať si rešpekt na finančnom trhu. Ak sa Vám to v spolupráci s nami podarí, je veľký predpoklad, že uspejete.