Business Education 2

Kurz pre vysvetlenie základných ekonomických pojmov, ktoré každodenne používame, žiaľ takmer nič o nich nevieme. Naučíme Vás byť schopným rozumieť podstate, funkcií peňazí a ich významu pre plnohodnotné využitie.

Investična školaPochopenie týchto finančných pojmov je predpokladom správneho cash-flow (toku peňazí). Náš súčasný školský systém je obmedzený a neobjasňuje detailne tieto zákonitosti a súvislosti. Poskytuje iba teoretické vedomosti. Preto je na každom z nás, ako sa postavíme k týmto zásadám, a ako ich budeme alebo nebudeme riešiť. Najzákladnejšia vec je, že uvedomiť si tieto pojmy nestačí. Pre život človeka je podstatná druhá strana mince. Konať v svojom záujme podľa toho, čo sme si zaumienili. Ľuďom môže trvať rok, možno štvrťstoročie, aby ich uviedol do života. Ale nikdy nie je neskoro. Na začiatku bude musieť prekonať niekoľko prekážok. Prvou z nich je strach. Strach z nových vecí, zlozvyky, opatrnosť, ktoré uvádzajú človeka do pohodlnosti. Strach je potrebné nahradiť istotou, zlozvyk zvykom a pohodlnosť konštruktívnym spôsobom života. Nespoliehajte sa na druhého a presvedčte sa o Business Education kurze 2. Cieľom Business Education 2 je získať nasledujúce zručnosti :