Poistenie

Život má pre Vás pripravených zopár prekvapení. A nie všetky sú príjemné. Často malá nepríjemnosť alebo problém prinášajú nečakané finančné následky. Ale nie Vám. Pretože so správnou poistnou ochranou sa Vám nemôže nič stať. Čokoľvek sa prihodí, Vaše zdravie, Váš majetok, Vaše dobré meno – všetko toto je spoľahlivo chránené. Aby ste v prípade ťažkostí nič nestratili, ani svoj úsmev. Samozrejme, že je rozhodujúce, aby bola Vaša poistná ochrana ušitá presne na mieru a pre Vaše potreby.

Životné poistnie

 • Kapitálové životné poistenie
 • Investičné životné poistenie
 • Vkladové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie
 • Skupinové životné poistenie

Zdravotné a úrazové poistenie

 • Úrazové poistenie
 • Skupinové úrazové poistenie
 • Poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici
 • Poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti
 • Poistenie trvalej invalidity následkom úrazu
 • Poistenie smrti následkom úrazu
 • Denné odškodné pri prácenechopnosti
 • Denné odškodné z dôvodu hospitalizácie
 • Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Poistenie zlomenín dlhých a krátkých kostí u detí
 • Poistenie kozmetických operácií
 • Bolestné
 • Poistenie kritických chorôb
 • Poistenie chirurgického zákroku
 • Rekonvalescencia

Poistenie schopnosti splácať platby

 • Poistenie schopnosti splácať hypotekárny úver
 • Poistenie schopnosti splácať pravidelné platby

Poistenie zodpovednosti

 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania štátnych zamestnancov (vojaci, colníci, policajti)
 • Poistenie profesnej zodpovednosti
 • Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
 • Poistenie právnej ochrany
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní medzinárodnej prepravy tovaru
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní vnútroštátnej prepravy tovaru

Poistenie majetku

 • Poistenie rodinného domu
 • Poistenie rekreačných chát a chalúp
 • Poistenie bytových domov
 • Poistenie budov vo výstavbe
 • Poistenie domácnosti

Poistenie motorových vozidiel

 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Skupinové povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Havarijné poistenie
 • Skupinové havarijné poistenie

Cestovné poistenie

 • Poistenie liečebných nákladov pre jednotlivcov a pre skupiny
 • Komplexné cestovné poistenie pre jednotlivcov a pre skupiny
 • Poistenie Au-pair – Európa
 • Poistenie Au-pair – svet
 • Poistenie v horách
 • Poistenie služobných ciest