Kurz finančnej gramotnosti

Kurz finančnej gramotnosti

Kurz, ktorý sa stáva trendom v 21. storočí. Uvedomujeme si, že každé naše rozhodnutie je ovplyvnené alebo spojené s finančnou situáciou a financiami. V dnešnej dobe by práve tento kurz finančnej gramotnosti mal slúžiť na dobrú orientáciu vo svete financií. Nakoľko sa informácie neustále menia vzhľadom na prudký rozvoj informačných technológií. Našou úlohou je Vás pravidelne oboznamovať s finančným trhom na Slovesnku a vytvoriť si samotný prehľad o výhodách a nevýhodách inštitúcií, spoločností, poradcov, štátu a o ich prepojení. O kurze finančnej gramotnosti v krátkej infografike spojená so súťažou tu www.kurzfinancnejgramotnosti.sk :

*Na jednotlivé termíny je možné sa prihlásiť pomocou jednoduchého formulára na www.kurzfinancnejgramotnosti.sk

kurz finančnej gramotnosti

Dozviete sa

Prečo je nutné vzdelávať sa?

Reálnym zvýšením finančnej gramotnosti obyvateľstva sa dosiahne lepšie chápanie a používanie jednoduchých nástrojov na rozpočtovanie vlastných financií, možnosti dosiahnutia lepšej rovnováhy medzi ich úsporami a dlžobami, ďalej zaistenia si príjmu a zvažovania dôsledkov osobných rozhodnutí na súčasný stav a budúci príjem, orientáciu na trhu pracovných príležitostí a pod.

Zvyšovanie finančného vzdelania je považované aj ako možný nástroj odstraňovania hmotnej núdze a obmedzenia vytvárania tzv. pascí chudoby. Základným finančným vzdelaním sa tiež dosiahne aj to, že občania bez ohľadu na vek a príjem budú lepšie chápať a používať získané vedomosti pri robení kvalifikovaných úsudkov a uvážlivých rozhodnutí o finančných prostriedkoch s možnosťou, kde hľadať pomoc a so schopnosťou urobiť ďalšie účinné kroky k zväčšeniu ich finančného blahobytu.

kolektív projektu Business Education

Kurz finančnej gramotnosti /POZVÁNKA/