Kurz finančnej gramotnosti vo Vrbovom

sosvrboveDňa 22.4.2015 sme realizovali kurz finančnej gramotnosti na Strednej odbornej škole vo Vrbovom, zrealizovali sme ho vďaka pani učiteľke Zibrínovej, ktorá učila na tejto škole. Kurz finančnej gramotnosti bol určený pre študentov 4. ročníka a učiteľov. Cieľom nášho kurzu bolo informovať študentov o dnešnej problematike finančnej gramotnosti na slovenskom trhu. Nie každý pozná pojmy ako sú napríklad aktíva a pasíva. Je potrebné študentom na základe nášho kurzu vysvetliť prečo je dôležité tvoriť si rezervu a k čomu nám slúžia aktíva.

Na kurze finančnej gramotnosti vo Vrbovom sme mali 23 študentov, ktorí sa do rozhovoru zapájali a vedeli odpovedať na naše otázky. Myslíme si, že vzdelávanie v rámci finančného trhu je veľmi dôležité pre našu budúcnosť.
Veríme, že sme naplnili očakávania týchto žiakov a zároveň sa chceme srdečne poďakovať pani Zibrínovej za umožnenie predstavenia nášho projektu.

Mala som možnosť tiež študovať na tejto strednej odbornej škole a som vďačná za tieto roky. Spolupráca a ústretovosť učiteľov mi predurčuje, že určite chcem spolupracovať aj naďalej. V rámci našich kurzov finančnej gramotnosti by som chcela poskytnúť finančné vzdelanie nie len úvodnou hodinou, ale kurzy sú tak obsiahle, že je možnosť pravidelného sa učenia a rozširovania vedomostí žiakov i učiteľov. Projekt ako Business Education to umožní a chcem byť súčasťou rozvoja študentov na strednej odbornej škole vo Vrbovom.

Niektorí študenti tejto školy nám prezradili niečo aj o svojich rodičoch, zároveň o problémoch, ale aj nie o problémoch zo sveta ich financií. Veľmi zaujímavé príbehy, s ktorými sa mali študenti možnosť stretnúť.

Volám sa Lucia Škrobáková, pracujem na projekte Business Education, na kurzoch finančnej gramotnosti a som veľmi vďačná za túto príležitosť, kde naozaj reálne riešim finančné problémy ľudí a ako pomáham ľudom práve vo svete financií. Nie všetci majú ideálne podmienky na žitie, na bývanie, na vysnívanú prácu, na koníčky, ale práve skromným zaobchádzaním našich aktív to môžeme spoločne dosiahnuť. Zabezpečiť si slušný a skromný život na dôchodku a ja chcem byť prvým príkladom.

Ďakujem aj mojim kolegom za pomoc a vážim si ich trpezlivosť, disciplínu, aktivity aké naozaj majú a môžem sa s nimi spoločne rozvíjať.

Pár fotiek z tejto akcie pre vás o nás.