Kurz finančnej gramotnosti Obchodná Akadémia Sereď

Kurz finančnej gramotnosti Obchodná Akadémia Sereď

Dňa 28. 10. 2014 sa na Obchodnej Akadémii v Seredi organizoval kurz finančnej gramotnosti pod záštitou projektu Business-education v zastúpení Tomáša Valentoviča a Mariany Kamenárovej. Ako už z názvu vyplýva, cieľom kurzu bolo vniesť medzi študentov (maturantov) základné informácie z finančného trhu na Slovensku. Prvotná myšlienka zorganizovať tento kurz vznikla nejaký ten čas pred samotným kurzom. Poďakovanie za organizáciu a prípravu patrí v prvom rade pani riaditeľke Ing. Ivete Belányiovej a samozrejme pani učiteľke Ing. Jane Mlynárovej, ktorým sa myšlienka oboznámiť študentov s informáciami z finančného trhu veľmi páčila a venovali taktiež svoj čas na prípravu kurzu spoločne s našimi spolupracovníkmi.

 

Myšlienka organizovať takýto kurz bola na mieste, keďže organizátori sú bývalí úspešní absolventi Obchodná Akadémia Sereď, čiže vedeli tému kurzu ušiť na mieru súčasným maturantom na škole.

Kurz finančnej gramotnosti trval cca. 45 minút a organizoval sa v každej triede štvrtého ročníka. Skladal sa z niekoľkých tém :

Prednášajúci si zakladali nie až tak na teoretickej časti, ako hlavne na informáciach z praxe.
Cieľom bolo priblížiť súčasným maturantom dianie a hlavne oboznámenie s drobnými detailami, ktoré si ľudia pri narábaní s financiami veľmi málo alebo až vôbec neuvedomujú a nevšímajú. Spomínali sa aj reálne prípady našich spolupracovníkov čo všetko a ako sa dá riešiť v spolupráci s klientom.

Pre maturantov boli pripravené aj rôzne ceny za aktivitu vo forme súťaží.

Veríme, že spolupráca s Obchodná Akadémia Sereď bude pokračovať a organizácia kurzu finančnej gramotnosti nebola posledná. Ohlasy po odstupe času boli a sú veľmi pozitívne, či od samotných študentov alebo učiteľského zboru. Situácia na Slovensku, čo sa týka finančnej gramotnosti nie je na najvyššej úrovni a práve preto nás veľmi teší, že Obchodná Akadémia Sereď si chce udržovať svoj stály trend a posúvať hranice vzdelania na oveľa vyššiu úroveň. Len tak ďalej…

Kurzy sa taktiež organizujú aj na iných školách, ale samozrejme aj pre širokú verejnosť pod záštitou projektu Business Education.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu…

S pozdravom Tomáš Valentovič a Mariana Kamenárová