Čo robiť pri dopravnej nehode?

Čo robiť pri dopravnej nehode?

Ak vznikne dopravná nehoda, jej účastníci majú niekoľko povinností, ktoré si musia splniť. Hneď na začiatku je potrebné zistiť, či ide o škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu, keďže zákon tieto dva pojmy definuje rôzne. Od toho sa neskôr odvíja celý postup riešenia vzniknutej situácie. Ako tieto pojmy rozlíšiť a ako postupovať pri riešení poistnej udalosti? Čítať ďalej…