Porovnanie hypotekárnych úverov od marca 2015

Porovnanie hypotekárnych úverov od marca 2015

Od 1. marca 2015 vstupujú do platnosti odporúčania Národnej banky Slovenska. Aké zmeny to prinesie pre žiadateľov o úver v jednotlivých bankách? Vybrali TOP najlepšie banky, ktoré majú vysoký rating. Prichádzajú od marca zmeny a preto sme pre Vás pripravili v skratke stručný prehľad. Dôležité je vedieť ako sú veci naozaj. A dúfame, že tento prehľad Vám pomôže pri rozhodovaní sa.  Čítať ďalej…

Porovnanie hypotekárnych úverov jeseň 2014

sadzby

Vraciame sa s horúcimi novinkami a práve pre vás tu máme porovnanie hypotekárnych úverov pre túto jeseň. Trendom je nízka úroková sadzba a bola by škoda to nevyužiť. Býva zvykom u nás Vás o tom informovať. No iba v našich kanceláriách sa dozviete viac. Každý klient je špecifický, úver naopak zložitý. V rámci projektu Business Education Vám určite poradíme.

Akcia s SLPS a jej kampaň od1.6.2014

Slovenská sporiteľnaOd 1.6.2014 za klienta vybavíme znalecký posudok, vklad záložného práva do katastra a navyše za neho zaplatíme  všetky náklady s tým spojené!

S All inclusive hypotékou klientovi poskytneme:

 • bezplatné ohodnotenie zakladanej nehnuteľnosti zmluvným znalcom SLSP,
 • podanie a úhradu štandardného návrhu na vklad záložného práva do katastra.

Klient môže súčasne využiť obe služby alebo si zvolí iba jednu z nich.

Pre žiadosti o úver prijaté od 1.7.2014 bude možné ohodnotenie predmetu zabezpečenia nasledujúcimi spôsobmi:

 • zmluvným znalcom SLSP
 • internou hodnotou – developerské projekty a úvery do 35 tis. € vrátane (predmetom zabezpečenia je byt)
 • externým ZP  o max. 1 rok starý, pri účele kúpa nehnuteľnosti v prípade úhrady kúpnej ceny do 2 týždňov od dátumu  podania Žiadosti o úver  o max. 3 roky starý, pri vyplácaní úverov v inej banke a v SLSP na základe existujúcich splátok

V prípade vyhotovenia ZP zmluvným znalcom sa banka riadi výlučne týmto ohodnotením. Znalecký posudok  vyhotovený zmluvným znalcom klientovi neodovzdávame.  Vyhotovenie ZP zmluvným znalcom a úhradu nákladov na vyhotovenie ZP bankou nie je možné využiť pri  servisných procesoch, napr. žiadostiach o zmenu zabezpečenia.

Čítať ďalej…

Zmena úrokovej sadzby v ZUNO

Zuno BankChceli by sme Vás informovať o pripravovanej zmene v úročení a sporiacich produktov v ZUNO BANK. Od 5. júna 2014 dochádza k nasledovným zmenám: Zmena na SPORENI:

Do 4.6.2014 – 8 % p.a. Od 5.6.20140 – 0,7 % p.a.

Zmena na SPORENI PLUS:
Do 4.6.2014
Od 5.6.2014
Čiastka do 30 000 € – 1,2 % p.a.
Čiastka do 12 000 € – 1,2 % p.a.
Čiastka nad 30 000 € – 0 % p.a.
Čiastka nad 12 000 € – 0,7 % p.a.

Refinancuj teraz – Business Education

rpmnREFINANCUJTE S NAMI!!!!! Kto neverí, nech skúsi. Kto neskúsi, ten nezistí. Kto nezistí, ten nevie. Využite jedinečnú príležitosť. Preplácate na Vašej hypotéke desiatky eur navyše alebo kupujete nehnuteľnosť a nie ste si istý, či máte naozaj najlepšiu ponuku na hypotéku? Práve teraz máte vďaka historicky najnižším úrokovým sadzbám výnimočnú príležitosť ušetriť 10-tisíce eur a splniť si túžby, o ktorých ste doposiaľ možno len snívali. A my vám s tým úplne bezplatne pomôžeme. Spoločnými silami alebo za vás vybavíme všetko potrebné. Úrok už od 2,5% p.a. Že nemáte teraz obdobie fixácie? Nevadí. Tri dôvody, prečo riešiť bývanie práve dnes:

 

Čítať ďalej…

Staro-nový partner v našom porfóliu Slovenská sporiteľna

Slovenská sporiteľnaNový partner v portfóliu. Staro-nový,ale môžeme povedať, že znova dobré vzájomné vzťahy nás posunú ďalej. Z j e d n o d u š u j ú proces poskytovania produktov v SLSP: Úver na bývanie, HUM Od 1. mája 2014 vám a vašim klientom ponúkame rýchlejší a výhodnejší spôsob získania Úveru na bývanie od Slovenskej sporiteľne! Za klienta zabezpečíme objednanie a zaplatenie znaleckého posudku u zmluvného znalca SLSP. Úhrada nákladov vyhotovenia ZP bankou, platí pre objednávky ohodnotenia zadané od 1.5.2014. Vzhľadom na úhradu nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku bankou, klientovi znalecký posudok neodovzdávame. Úhradu nákladov na vyhotovenie ZP bankou nie je možné využiť pri servisných procesoch, napr. žiadostiach o zmenu zabezpečenia. Veríme, že už v mesiaci máj dokážeme spoločne uspokojiť záujem všetkých našich budúcich klientov a uvedené zmeny sa pozitívne premietnu do našej vzájomnej spolupráce.

Americká hypotéka s OTP Bankou od 1.5.2014

otp bankaotp AMERICKÁ hypotéka akcia od 1.5.2014

Výška úveru

 • Od 700,- € do 170.000,- €.
 • Lehota splatnosti 1 – 240 mesiacov.
 • Účel úveru bezúčelový úver.
 • Forma zabezpečenia záložné právo na nehnuteľnosť, ktorá je určená na bývanie (byt, dom, stavebný pozemok).
 • Čerpanie úveru jednorázovo – bezhotovostným prevodom na účet.
 • Splácanie úveru pravidelné mesačné anuitné splátky Čítať ďalej…

Špeciálna akcia od 1.5.2014 – jednotná sadzba pre vybraných klientov od 2.99% od VÚB

vub1Aktuálne informácie o podmienkach FLEXIHYPOTÉKY od 1.5.2014 : V nadväznosti na legislatívne zmeny platné od 1.5.2014, nie je možné s účinnosťou od uvedeného dátumu podpisovať záložné zmluvy na základe plnomocenstva. Vzťahuje sa iba na prípady, ak vlastníkom/záložcom je fyzická osoba občan (t.j. spotrebiteľ), ktorý vystavil splnomocnenie, nie právnická osoba. V súlade s Občianskym zákonníkom sa za dohodu o zabezpečení záväzkov považuje aj záložná zmluva.

Klient môže podpísať na základe plnomocenstva žiadosť o úver, úverovú zmluvu, resp. dodatky, avšak nie záložné zmluvy a návrh na vklad. V prípade podpisu záložných zmlúv na základe plnomocenstva bude takáto záložná zmluva považovaná za neplatnú. Čítať ďalej…

UniCredit Bank a.s., zmena úrokov

unicredit1Zmena sa týka transparentnej úrokovej sadzby zloženej z 12 mesačného Euriboru + Hrubej marže, kde výrazne znižujeme vyhlásenú maržu. Platnosť marže je po tejto úprave 5 rokov, t.j. je to zmena oproti doteraz poskytnutým úverom, kde sme maržu zmluvne dohodli pevnú na celé obdobie splatnosti. Po 5 rokoch má banka právo zmeniť Hrubú maržu kedykoľvek. Výsledná úroková sadzba pre klienta s plným x-sellom vychádza dnes teda už na 2,50% p.a. na 1 rok. Táto výsledná hodnota je aktuálne najnižšia na trhu, čo je jednoznačne konkurenčná výhoda a veríme, že táto úroková sadzba nám pomôže získať ešte väčší trhový podiel poskytnutých hypoúverov . Príklad uvedenia úrokovej sadzby 12M Euribor + marža v zmluve o úvere :

typ FLOAT celkom vo výške 2,499 % p.a. ku dňu uzavretia tejto zmluvy, ktorá je tvorená súčtom základnej úrokovej sadzby FLOAT, ktorá je stanovená podľa sadzby EURIBOR zverejnenej agentúrami Reuters o 11.00 hodine dopoludnia stredoeurópskeho času dva Bankové pracovné dni pred podpisom tejto zmluvy, t.j. vo výške 0,549 % p.a. platnej pre Obdobie fixácie, ktoré je dohodnuté na 12 mesiacov a – Hrubej marže vo výške 1,95 % p.a. platnej na 5 rokov odo dňa podpisu tejto zmluvy; po uplynutí tohto obdobia je Banka oprávnená kedykoľvek zmeniť výšku Hrubej marže a Banka sa týmto zaväzuje Dlžníka o zmene informovať 2 mesiace pred účinnosťou zmeny.

Aktuálne info neváhajte nás kontaktovať tu.

Flexihypotéka s VÚB bankou

vub1Predkladáme Vám prehľad aktuálnych noviniek Flexihypotéky vo VÚB.

100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru pre klientov Magnifica predĺženie platnosti.

100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru pre klientov Magnifica zostáva v platnosti do 28.2.2014.

2,99 % p.a. Čítať ďalej…

1 2 3 5