Akcia s SLPS a jej kampaň od1.6.2014

Slovenská sporiteľnaOd 1.6.2014 za klienta vybavíme znalecký posudok, vklad záložného práva do katastra a navyše za neho zaplatíme  všetky náklady s tým spojené!

S All inclusive hypotékou klientovi poskytneme:

  • bezplatné ohodnotenie zakladanej nehnuteľnosti zmluvným znalcom SLSP,
  • podanie a úhradu štandardného návrhu na vklad záložného práva do katastra.

Klient môže súčasne využiť obe služby alebo si zvolí iba jednu z nich.

Pre žiadosti o úver prijaté od 1.7.2014 bude možné ohodnotenie predmetu zabezpečenia nasledujúcimi spôsobmi:

  • zmluvným znalcom SLSP
  • internou hodnotou – developerské projekty a úvery do 35 tis. € vrátane (predmetom zabezpečenia je byt)
  • externým ZP  o max. 1 rok starý, pri účele kúpa nehnuteľnosti v prípade úhrady kúpnej ceny do 2 týždňov od dátumu  podania Žiadosti o úver  o max. 3 roky starý, pri vyplácaní úverov v inej banke a v SLSP na základe existujúcich splátok

V prípade vyhotovenia ZP zmluvným znalcom sa banka riadi výlučne týmto ohodnotením. Znalecký posudok  vyhotovený zmluvným znalcom klientovi neodovzdávame.  Vyhotovenie ZP zmluvným znalcom a úhradu nákladov na vyhotovenie ZP bankou nie je možné využiť pri  servisných procesoch, napr. žiadostiach o zmenu zabezpečenia.